Grunnnám í markþjálfun - Það besta kallað fram!

Það besta kallað fram!

 (e. Bringing Out The Best)

Nám fyrir þá sem vilja sigra sjálfan sig og læra að hjálpa öðrum að gera slíkt hið sama. Í markþjálfanámi læra nemendur að skilja betur og vinna með þau öfl sem eru ráðandi þegar tökum og fylgjum eftir mikilvægum ákvörðunum. Nemandinn lærir að færni hans í hlutverki markþjálfa snýst ekki um hvað hann kann eða gerir - heldur í því hver hann er.

Það hefur aldrei verið eins mikil þörf fyrir markþjálfa eins og nú. Einhvern sem getur liðsinnt öðrum í að ná áttum, hjálpað þeim að finna tækifæri þar sem hindranir virðast allt um kring og finna jákvæðni í eigin huga þegar bölsýnin hefur verið lengi í sviðsljósinu. Það sem bíður margra er ný heimsmynd þar sem þeir munu þurfa aðstoð við að finna nýja stefnu og forgangsraða upp á nýtt.

Í þessu námi öðlast nemendur skýrari sýn á sjálfa sig og læra að skilja þau öfl sem ráða því hvaða ákvarðanir við tökum eða okkur skortir hugrekki til að taka. Markþjálfinn lærir að færni hans í hlutverkinu snýst ekki um hvað hann kann eða hvað hann gerir, heldur hver hann er.

Markþjálfunarnám Profectus er hagnýtt og þroskandi nám jafnt fyrir þá sem vilja nýta sér markþjálfun í starfi sínu sem og þá sem hyggja á alþjóðlega vottun sem sjálfstætt starfandi markþjálfar. Námið er haldgóð viðbót við alla þá menntun og/eða reynslu sem þú hefur. Markþjálfun er ein áhrifaríkasta leiðin sem um getur til að skapa meiri vöxt og til að auka árangur. Lykilhlutverk markþjálfa er að vera í senn styðjandi og áskorandi við að hjálpa fólki að ná markmiðum sínum og að ganga í gegnum breytingar.

Markþjálfanám á vorönn 2022:

Í Reykjavík: Hótel Kríunes við Elliðavatn (hámark 12 nemendur)

Námskeið 2 á vorönn:

 • 17.-20. febrúar og 31. mars - 3. apríl
  - kennt er frá 8:30-16:00.

Innifalið í verði námskeiðsins auk námsefnis eru allar veitingar -- kaffi, ferskir ávextir, bakkelsi og tvíréttaður hádegisverður alla dagana.

Hér getur þú sótt bækling með öllum nánari upplýsingum um staðarnámið 

Námið er byggt á víðtækri reynslu og þekkingu

Það sem gerir markþjálfanámið eins áhrifaríkt og raun ber vitni er að í náminu ferð þú í gegnum sama sjálfskoðunar- og breytingaferli sem þú lærir að leiða aðra í gegnum. Síðustu 5 ár höfum við hjá Profectus útskrifað á fjórða hundrað markþjálfa hér á Íslandi, í Suður Afríku og á Írlandi. Auk þess hafa stjórnendur margra fyrirtækja bæði hérlendis og erlendis tekið leiðtoganámskeið Profectus „Leiðtoginn sem markþjálfi“ (e. Leader as a Coach) sem byggir að miklu leyti á lykilþáttum markþjálfunar. Það námskeið byggir nær alfarið á bókinni „The Whole Brain Leader“ sem Profectus gaf út 2015 og vinnubókinni "Coaching - Bringing out the best" eftir yfirkennara námsins, Ingvar Jónsson.

Ingvar hefur skrifað fleiri bækur sem tengjast markþjálfun. Árið 2018 gaf Mál og Menning út bókina Sigraðu sjálfan þig sem þýdd hefur verið yfir á ensku og ber nafnið Discover Your Inner Viking. Þann 4. janúar 2020 kom út fjórða bókin og sú ítarlegasta sem hann hefur skrifað með hugmyndafræði markþjálfunar að leiðarljósi  „Hver ertu og hvað viltu?“

Allt náms- og kennsluefni sem er notað í Markþjálfanámi Profectus höfum við sjálf þróað frá upphafi og gerum enn. Við höfum alltaf lagt mikinn metnað í að viðhalda náminu og námsefninu þannig að tryggt er að við erum ávallt í fremstu röð meðal jafningja og getum því miðlað til nemenda okkar því nýjasta sem er að gerast í heimi markþjálfunar. 

Fullkomið kennslukerfi

Allir nemendur fá aðgang að sérsmíðuðu kennslukerfi Profectus í heilt ár eftir að námi þeirra lýkur. Þú getur kíkt inn í kerfið með því að smella HÉR. Í kerfinu hafa nemendur aðgang að námsgögnum, verkefnum og öðru stuðningsefni svo sem kennslumyndböndum, fag- og fræðigreinum ásamt öllum verkefnum sem tengjast markþjálfanáminu. Þar geta þeir einnig komið á og viðhaldið sambandi við núverandi og fyrrverandi nemendur Profectus, bæði hérlendis og erlendis. 

Eftir námið hefur þú:

 • Yfirgripsmikla þekkingu á öllum 8 hæfnisþáttum ICF (International Coaching Federation)
 • Lært að skilja markþjálfunarferlið og vinna markvisst eftir því
 • Markþjálfað undir leiðsögn vottaðra PCC-markþjálfa
 • Séð að minnsta kosti 4 vottaða markþjálfa að störfum
 • Lært að nota og vinna með verkfæri Profectus, tilfinninga-, gilda-, styrkleika- og spurningaspjöld
 • Lært að minnsta kosti fimm mismunandi aðferðir við að markþjálfa
 • Lært tengslamyndun og jákvæða endurgjöf
 • Lært að skapa og viðhalda trausti og nærveru í samskiptum
 • Lært djúpa hlustun (1. 2. og 3. stig)
 • Lært hvernig hægt er að nýta áhrifamátt speglunar í samskiptum
 • Lært spurningatækni - hvernig hægt er leita nýrra lausna með kraftmiklum spurningum
 • Lært nokkrar mismunandi aðferðir við markmiðasetningu
 • Fengið NBI-huggreiningu og 8 bls. skýrslu með þínu hugsniði
 • Lært að nýta persónugreiningar við markþjálfun
 • Lært að þekkja og virða siðareglur ICF
 • Lært bein tjáskipti – að tala um hlutina eins og þeir eru
 • Lært að greina og bregðast við hugskekkjum
 • Fengið markþjálfun frá samnemendum og vottuðum ICF-markþjálfa
 • Farið í gegnum viðamikla sjálfsskoðun og kortlagt styrkleika þína  og þróunarsvið
 • Lokið þeim ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours) tímum sem þarf til að sækja um ACC-réttindi hjá ICF
 • Lært hvernig hægt er að nýta nýjustu uppgötvanir í taugavísindum (e. neuroscience) til að auka áhrifamátt markþjálfunar
 • Öðlast gjaldgöngu í ICF-Iceland og samfélag markþjálfa á Íslandi
 • Tækifæri á að sækja og viðhalda þekkingu þinni (þér að kostnaðarlausu) með því að mæta á „Orkuskot“ fjórum sinnum á ári hjá Profectus - þar sem farið er dýpra í markþjálfunarfræðin
 • Sjö af tíu mentor-markþjálfunartímum sem þarf til að sækja um ACC-vottun frá ICF (þér að kostnaðarlausu).

Hér er tafla sem lýsir því hvaða forsendur nemendur þurfa að uppfylla til að geta sótt um ICF-vottun:

ACC - PCC - MCC

Framúrskarandi námsefni

Hér má sjá það námsefni sem nemendur fá þegar þeir hefja nám í markþjálfun hjá okkur. Þó þetta sé „ekki nema“ 8 daga námskeið þá eru efnistökin og yfirferðin meiri en fólk á að venjast. Allt námsefni okkar er skrifað, þróað og hannað af okkur. Við erum leiðandi þegar kemur að þróun verkfæra og skapandi leiða til að vinna með hugmyndafræði markþjálfunar. 

Grunnnámspakkinn:

 • 216 bls. mappa með öllum skyggnum, praktískum upplýsingum verkefnum

 • Geggin mín - dagbók sem heldur utan um markmið, drauma og persónulega sigra.

 • Sigraðu sjálfan þig aftur og aftur? (Höfundur er kennari í náminu)

 • Bókin The Whole Brain Leader. Kennir hvernig hægt er að nýta markþjálfun sem stjórnandi. (Höfundur er kennari í náminu)

 • Mikilvægustu gildin mín (framleitt af Profectus). Verkfæri sem notað er af markþjálfum til að vinna með gildi, innri áttavitanum í lífinu.

 • 107 algengar tilfinningar (framleitt af Profectus) . Verkfæri sem bæði er notað í markþjálfun og einnig til að auka tilfinningalæsi og tilfinningagreind nemenda.

 • Styrkleikarnir mínir (framleitt af Profectus) . Verkfæri sem bæði er notað í markþjálfun og einnig til að vinna markvisst með styrkleika.

 • 99 kraftmiklar spurningar (framleitt af Profectus) . Verkfæri sem notað er í markþjálfun til að hjálpa fólki að skoða stórum myndina, fá hugmyndir og hugsa lengra.

Greiðslur námskeiðagjalda

Eftir að skráning hefur borist okkur eru stofnaðar tvær kröfur í heimabanka, ein upp á 50.000,- sem er staðfestingargjald. Þegar það er greitt hefur nemandi tryggt sæti sitt í náminu. Staðfestingargjald er óafturkræft. Seinni krafan er fyrir eftirstöðvum með eindaga tveimur vikum áður en námið byrjar. 

Athygli er vakin á að nemandi sem hættir við þátttöku innan tveggja vikna fyrir nám hefur hvorki rétt til endurgreiðslu á námskeiðsgjaldi né staðfestingargjaldi.

Ef nemandi þarf að hætta við nám innan tveggja vikna fyrir nám eða eftir að nám er hafið, vegna óviðráðanlegra orsaka (til dæmis veikinda eða slyss), getur hann skráð sig í sambærilegt nám innan tveggja ára, sér að kostnaðarlausu. Það þarf að gerast í samráði við okkur og gildir einungis ef ekki er fullbókað á viðkomandi námskeið við upphaf þess. 

Greiðslumöguleikar

Ganga þarf frá greiðslu í síðasta lagi 14 dögum fyrir upphaf námskeiðs.

Við bjóðum upp á eftirfarandi greiðslumöguleika:

1. Innlegg í heimabanka Profectus: 0545 - 26 - 452. Kt: 410304-3760.

2. Fá kröfu í heimabanka einstaklings eða fyrirtækis til að greiða þar. Sendið beiðni á info@profectus.is 

3. VISA eða MasterCard lán (raðgreiðslur) til allt að 36 mánaða. Allur kostnaður við lántöku bætist við námsgjöld.

4. Netgíró https://www.netgiro.is/ til allt að 24 mánaða.

Af hverju Markþjálfanám hjá Profectus?

Alþjóðleg réttindi

Markþjálfanám Profectus er alþjóðlega vottað af ICF (International Coaching Federation) sem fullnægjandi grunnám fyrir ACC-réttindi, rétt eins og aðrir sem eru að bjóða upp á þetta nám á Íslandi.

Algengur misskilningur er að mikill munur sé á því vottaða námi sem boðið er upp á hér á Íslandi. Staðreyndin er að það eru allir að undirbúa nemendur sína fyrir sömu vottunina hjá ICF.

Í grunnnámi í markþjálfun er megináhersla lögð á að nemendur öðlist haldbæran skilning á öllum þeim átta hæfnisþáttum sem eru grunnurinn að því að verða vottaður markþjálfi. Í framhaldinu er tímabært fyrir markþjálfa að móta sér stefnu í átt að því hvernig markþjálfi hann vill verða, hvaða sviði hann vil sérhæfa sig á. Það má líkja þessu við bílpróf. Í upphafi læra allir nemendur það sem þarf til að keyra bíl, burtséð frá því hvernig þeir ætla að nýta sér það í framhaldinu.

Engin kvöð er á nemendum að fara alla leið í vottun, en við aðstoðum alla okkar nemendur í því ferli velji þeir að fara alla leið. ACC-réttindin eru ekki innifalin í verði neinna sem bjóða upp á þetta nám en við erum öllum okkar nemendum innan handar við það, kjósi þeir svo.

Kennarar með djúpa þekkingu og mikla reynslu

Kennarar Profectus eru með reyndustu markþjálfum á Íslandi. Þeir sem leiða námið eru með PCC-réttindi frá ICF og um það bil 7000 klst reynslu í markþjálfun. Á ferilskrá þeirra liggja nokkrar bækur um markþjálfun, t.d. "The Whole Brain Leader" sem nýlega var gefin út af hinu virta útgáfufyrirtæki SAGE, bókin "Sigraðu sjálfan þig" sem Vaka Helgafell gaf út 2018 og bókin "Hver ertu og hvað viltu?" gefin út af Vöku Helgafelli 2020.

Alþjóðlegt tengslanet

Profectus hefur um árabil boðið upp á staðarnám í markþjálfun erlendis, m.a. í Suður Afríku og á Írlandi. Margir íslenskir nemendur okkar hafa tengst öðrum nemendum, bæði hérlendis og erlendis þar sem þeir skiptast á að markþjálfa hvorn annan.

Eftirfylgni

3-4 sinnum á ári býður Profectus fyrrverandi nemendum sínum upp á upprifjun í fræðunum. Fyrir þá nemendur sem ætla sér í ACC-vottun geta þeir skráð þessa upprifjunartíma sem mentor-markþjálfunartíma og nýtt þegar þeir sækja um ACC-réttindin. Það má taka sjö af þeim tíu mentor-markþjálfunartímun, sem nemandi þarf að hafa áður en hann sækir um vottun, í hóp svo lengi sem hópurinn fer ekki yfir ákveðinn fjölda. Við tryggjum að svo verði ekki.

Námsgögn

Innifalið í verði námsbrautarinnar eru þrjár bækur um markþjálfun þar sem nemendur kynnast faginu frá mismunandi sjónarhornum, bæði frá sjónarhorni leiðtogans og einnig venjulegs fólks sem vil meira.

Fullkomið kennslukerfi

Allir nemendur fá aðgang að Tankinum, sérsmíðuðu kennslukerfi Profectus í heilt ár eftir að námi þeirra lýkur. Í Tankinum hafa þeir aðgang að námsgögnum, verkefnum og öðru stuðningsefni svo sem kennslumyndböndum, fag- og fræðigreinum ásamt öllum verkefnum sem tengjast markþjálfanáminu. Þar geta þeir einnig komið á og viðhaldið sambandi við núverandi og fyrrverandi nemendur Profectus, bæði hérlendis og erlendis. 

Tæki og tól

Profectus hefur frá stofnun (2012) sérhæft sig í markþjálfun. Öll þjónusta sem boðið er upp á hjá Profectus er lituð af markþjálfun með afgerandi hætti. Við höfum unnið með mörgum stærstu fyrirtækjum landsins við leiðtogaþjálfun og eflandi fræðslu. Við höfum á þeirri vegferð notast við margvísleg greiningartól og viðurkenndar aðferðir sem við deilum með nemendum okkar. Við vitum hvað virkar í mismunandi aðstæðum og deilum þeirri þekkingu í orði og á borði.

Lítil yfirbygging og hagkvæmni

Við erum lítið en öflugt fyrirtæki. Við gerum hvorki út á íburð né mikilfengleika. Okkar metnaður liggur í fagmennsku, trúverðugleika, stefnufestu og færni í að ná okkar langtímamarkmiðum. Þar af leiðandi erum við einnig mjög stolt af því að bjóða okkar nám talsvert ódýrara en aðrir hér á landi. Við viljum taka það sérstaklega fram að markþjálfanámið okkar hefur staðist allar sömu gæðakröfur og miðar að því að búa nemendur okkar undir sömu vottun og aðrir sem bjóða upp á ACSTH vottað nám frá ICF bæði hérlendis og erlendis. Það sama gildir að sjálfsögðu um ACTP vottaða námið okkar!

Stutt myndband um markþjálfun og markþjálfanám

Hvað segja nemendur okkar um námið?

 

Hver er helsti munurinn á ACSTH-vottuðu og ACTP-vottuðu námi

Allir fræðsluaðilar hér á landi eru með ACSTH-vottun á sínu námi. Profectus er eini fræðsluaðilinn sem hefur náð ACTP-vottun Heildarnámið hjá sér sem er fullnægjandi fyrir nemendur til að geta sótt sér ACC-vottun (fyrsta vottunarstig) og PCC-vottun (annað vottunarstig).

ACSTH-vottun

(ICF Approved Coach Specific Training Hours)

Í þessu myndbandi er farið yfir ýmislegt sem tengist vottunarferlið hjá þeim sem hafa lokið grunnnámi í markþjálfun ásamt því að útskýra muninn á Markþjálfa, Viðurkenndum markþjálfa og Vottuðum markþjálfa.

ACTP-vottun

(ICF Approved Coach Training Program)

Í þessu myndbandi er farið yfir ACTP-vottunarferlið og ávinning þess að taka Heildarnám í markþjálfun hjá Profectus.

Heildarnámið hjá Profectus (Grunnnnám og framhaldsnám tekið saman) er viðurkennt sem heilstætt nám þar sem nemendur læra ACC-færniviðmið í Grunnnáminu og PCC-færniviðmið í Framhaldsnáminu.

Verð: 428.000 kr. (395.900 stgr.)

Innifalið í námskeiði

 • Kennsla hjá reyndum markþjálfum (PCC) 

 • Persónuleg NBI-huggreining (að verðmæti 19.800)

 • Bókin “The Whole Brain Leader” (eftir Ingvar Jónsson og Sjoerd de Waal)

 • Vinnubókin “Coaching - bringing out the best” (eftir Ingvar Jónsson)

 • Bókin „Sigraðu sjálfan þig - aftur og aftur!" (eftir Ingvar Jónsson)

 • Gildaspjöld, Tilfinningaspjöld, Styrkleikaspjöld og 99 Kraftmiklar spurningar

 • Vönduð námsgögn og vinnubók og aðgangur að kennslukerfi Profectus í 12 mánuði eftir að námi lýkur.

 • Fullt fæði á meðan náminu stendur (kaffi, meðlæti og 8 x tvíréttaður hádegisverður)

Leiðbeinendur

Ingvar Jónsson

 • Ingvar Jónsson - Alþjóða markaðsfræðingur, MBA, PCC-markþjálfi og NBI-master trainer
 • Höfundur bókanna „The Whole Brain Leader (2015)“, „Coaching - Bringing out the best (2016)“, „Sigraðu sjálfan þig! (2018)“, „Hver ertu og hvað viltu?" (2020) og „Sigraðu sjálfan þig - aftur og aftur!“ (2022)
 • Var valinn einn af 101 áhrifamestu markþjálfum í heimi á World Coaching Congress í febrúar 2020.

Örn Haraldsson

 • Örn Haraldsson - Teymisþjálfari og PCC-markþjálfi

Arnór Már Másson

 • Arnór Már Másson - MCC-markþjálfi
 • Einn af höfundum bókarinnar „Markþjálfun - vilji, vit og vissa“

Laufey Haraldsdóttir

 • Linda Björk Hilmarsdóttir - ACC-markþjálfi

Linda Björk Hilmarsdóttir

 • Kolbrún Magnúsdóttir - ACC-markþjálfi

Kolbrún Magnúsdóttir

 • Laufey Haraldsdóttir - PCC-markþjálfi

Valdimar Þór Svavarsson

 • Valdimar Þór Svavarsson - ACC-markþjálfi

Ingunn Helga Björnsdóttir

 • Ingunn Helga Björnsdóttir - ACC-markþjálfi

Geirlaug Björnsdóttir

 • Geirlaug Björnsdóttir - ACC-markþjálfi
Lengd: 66 klst.


Ummæli

Hvað fannst fyrrverandi nemendum um námið?

Námskeiðið var frábært. Námið fór langt fram úr væntingum og mun nýtast í leik og starfi mínu sem stjórnandi. Ég hafði hugsað um þetta í nokkurn tíma að fara í markþjálfanám og er mjög ánægð með að hafa farið í námið hér. Ég hlakka til næstu skrefa með hópnum.

​​Lærði mjög margt um sjálfan mig og fékk afar gott verkfæri til að nota í vinnu minni sem félagsráðgjafi. Ég mæli með þessu námi fyrir alla sem eru að vinna í markmiðasetningu eða við hjálp til sjálfshjálpar með öðru fólki.

​​Þetta markþjálfanám hjá Profectus hefur breytt lífi mínu. Ekki aðeins hef ég lært að þekkja sjálfan mig upp á nýtt heldur eru viðskiptavinir mínir einnig að ná mun meiri árangri en áður.

​Efir markþjálfanámið hjá Profectus hef ég lært að hlusta meira og tala minna. Sem sálfræðingur hef ég náð dýpri tengingu við skjólstæðinga mína og þeir taka nú meiri ábyrgð á eigin bataferli.

​Kraftmikið námskeið sem gaf mér fullt af nýjum verkfærum í kistuna. Verkfærum sem ég get nýtt í starfi og einkalífi. Ég lærði aðferð sem er mun áhrifaríkari en þær leiðir sem ég hef notað til þessa við að hvetja aðra áfram í starfi.

​​Frábært nám. Hnitmiðað. Fær mann til að vilja læra meira og kynna þetta fyrir sem flestum. Mjög öflugt samskiptaform.

​​Námskeiðið var frábært! Ég geng út með fullt af ástríðu og eldmóð, með stútfulla verkfæratösku sem mun nýtast mér vel í leik og starfi. Umgjörð og skipulag námskeiðsins var til fyrirmyndar, alveg upp á 10! Ég lærði mikið inn á og um sjálfa mig sem er ekki síður mikilvægt í þessu ferli.

​Námskeiðið kemur til með að nýtast mér á svo margan hátt, bæði hvað varðar vinnu og einkalíf. Frábært verkfæri til að horfa á hlutina á annan fátt. Ég sé fyrir mér að nýta þetta til að efla liðsheild og innleiða nýja starfsmenn að teyminu.

​​Markþjálfanámið hefur gefið mér gríðarlega margt:

 • Aðferðin er afar góð og árangursrík.

 • Sjálfsþekkingin er meiri hjá sjálfri mér sem gerir að verkum að árangurinn verður meiri.

 • Ég hef náð að skilja og tileinka mér markþjálfahlutverkið þannig að ég get nýtt það til að hjálpa öðrum.

 • Markmiðasetning verður auðveldari

 • Námið hefur eflt sjálfsvitund mína og minna markþega

 • Öll verkfærin sem okkur voru færð eru afar góð og nýtileg.

 • Gaman að læra, ögra sér og varða framtíðina.

 • Þetta námskeið hefur nú þegar haft veruleg, jákvæð áhrif í mínu lífi.

Fyrrverandi nemendur úr öllum lögum þjóðfélagsins