Vottað Markþjálfanám í fjarnámi

Það besta kallað fram! (e. Bringing out the best!)

fyrir þá sem eru tilbúnir í víðtæka persónulega stefnumótun og vilja læra að hjálpa öðrum að sigra sjálfan sig á sama tíma!
ACSTH-vottað grunnnám
 

 

 

Alþjóðlega vottað Markþjálfanám, kennt í fjarnámi

Það hefur aldrei verið eins mikil þörf fyrir Markþjálfa eins og nú. Einhvern sem getur liðsinnt öðrum í að ná áttum, hjálpað þeim að finna tækifæri þar sem hindranir virðast allt um kring og finna jákvæðni í eigin huga þegar bölsýnin hefur verið í sviðsljósinu svona lengi. Það sem bíður margra er ný heimsmynd þar sem margir munu þurfa aðstoð við að finna nýja stefnu og forgangsraða mörgu upp á nýtt.

Í Markþjálfanámi öðlast nemendur skýrari sýn á sjálfan sig og lærir að skilja og virða þau öfl sem ráða því hvaða ákvarðanir við tökum eða skortir hugrekki í að taka. Markþjálfinn lærir að færni hans í hlutverkinu snýst ekki um hvað hann kann eða hvað hann gerir heldur í því hver hann er.

Markþjálfunarnám Profectus er bæði hagnýtt og þroskandi nám bæði fyrir þá sem vilja nýta sér markþjálfun í starfi sínu og þá sem hyggja á alþjóðlega vottun sem sjálfstætt starfandi markþjálfar. Námið er haldgóð viðbót við alla þá menntun og/eða reynslu sem þú hefur. Markþjálfun er ein áhrifaríkasta leiðin sem um getur til að skapa vöxt og auka árangur - bæði hjá þér og öðrum. Lykilhlutverk markþjálfa er að vera í senn styðjandi og áskorandi við að hjálpa fólki að ná krefjandi markmiðum og innleiða breytingar með árangursríkum hætti.

ATH - Það borgar sig að skrá sig tímalega því uppselt hefur verið í öll 12 sætin í hverjum hóp síðan haustið 2017.

Markþjálfanám í fjarnámi vorönn 2021

 • 10. febrúar - 31. mars (hámark 12 nemendur) 
  - kennt er frá 17:00-21:00 alla miðvikudaga í átta vikur. (Þú getur skráð þig HÉR)

Markþjálfanám - Nú einnig kennt í fjarnámi

Eftir námið hefur þú

 • Yfirgripsmikla þekkingu á öllum 8 hæfnisþáttum ICF (International Coaching Federation)
 • Lært að skilja og vinna markvisst með markþjálfunarferlið
 • Markþjálfað undir leiðsögn vottaðra PCC-markþjálfa
 • Séð að minnsta kosti 3 vottaða markþjálfa að störfum
 • Lært að minnsta kosti fimm mismunandi aðferðir við að markþjálfa
 • Lært tengslamyndun og jákvæða endurgjöf
 • Lært að skapa og viðhalda trausti og nærveru í samskiptum
 • Lært djúpa hlustun (1. 2. og 3. stig)
 • Lært hvernig hægt er að nýta áhrifamátt speglunar í samskiptum
 • Lært spurningatækni - hvernig hægt er leita nýrra lausna með kraftmiklum spurningum
 • Lært nokkrar mismunandi aðferðir við markmiðasetningu
 • Fengið NBI-huggreiningu og 8 bls. skýrslu með þínu hugsniði
 • Lært að nýta persónugreiningar við markþjálfun
 • Lært að þekkja og virða siðareglur ICF
 • Lært bein tjáskipti – að tala um hlutina eins og þeir eru
 • Lært að greina og bregðast við hugskekkjum
 • Fengið markþjálfun frá samnemendum og vottuðum ICF-markþjálfa
 • Kynnst mismunandi módelum við markþjálfun, s.s. GROW, OCEAN, ACHIEVE, POSITIVE and OSCAR
 • Farið í gegnum viðamikla sjálfsskoðun og kortlagt styrkleika þína og þróunarsvið
 • Lokið þeim ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours) tímum sem þarf til að sækja um ACC-réttindi hjá ICF
 • Lært hvernig hægt er að nýta nýjustu uppgötvanir í taugavísindum (e. neuroscience) til að auka áhrifamátt markþjálfunar
 • Öðlast gjaldgöngu í ICF-Iceland og samfélag markþjálfa á Íslandi
 • Tækifæri á að sækja og viðhalda þekkingu þinni (þér að kostnaðarlausu) með því að mæta á „Fræðslu hittinga“ fjórum sinnum á ári hjá Profectus - þar sem farið er dýpra í markþjálfunarfræðin
 • Sjö af tíu mentor-markþjálfunartímum sem þarf til að sækja um ACC-vottun frá ICF (þér að kostnaðarlausu).

 

Efnistök og yfirferð námsins í fáum orðum

(Myndræn framsetning HÉR)

Vika 1 - Hvað er markþjálfun og hvað er hún ekki?

Eftir daginn hafa nemendur fengið að sjá stóru myndina og fengið að smakka á markþjálfasamtali.

Vika 2 - Hæfnisþættirnir og samtalsformið

Eftir daginn hafa nemendur kynnst átta hæfnisþáttum ICF og öðlast skilning á samtalsforminu.

Vika 3 - Virk hlustun og kraftmiklar spurningar

Eftir daginn hafa nemendur lært að hlusta með öllum skilningarvitum og lært að spyrja kröftugra spurninga.

Vika 4 - Markmið, yfirsýn, skipulag og aðgerðir

Eftir daginn hafa nemendur góðan skilning á mikilvægi aðgerðamiðaðrar útkomu og lært mismunandi leiðir við markmiðasetningu

Vika 5 - 360° hugsun og taugavísindi

Eftir daginn hafa nemendur dýpri skilning á hvernig þeir (og aðrir) hugsa og hvaða áhrif það hefur að geta “lesið hugsanir”.

Vika 6 - Viðhorf, tilfinnningar, styrkleikar og gildismat

Eftir daginn hafa nemendur lært að vinna með verkfærin sem fylgja með í náminu, Tilfinninga,- Styrkleika- og Gildaspjöld.

Vika 7 - Áskorandi markþjálfun, alúðarfesta og ZOUD (The Zone of Uncofortable Debate)

Eftir daginn hafa nemendur öðlast skilning á mikilvægi hugrekkis markþjálfans, að fara markvisst út fyrir þægindasvæði beggja.

Vika 8 - Fjölbreyttari leiðir, kynningar og samantekt

Eftir daginn hafa nemendur lært fleiri og fjöl breyttari leiðir til að markþjálfa og hafa öðlast skýrari sýn á hvernig námið muni nýtast þeim

 

Vinnuframlag, ástundun og viðvera nemenda

Reikna má með að vinnuframlag, ástundun og viðvera nemenda sé að jafnaði 10 klst. á viku 

(Myndræn framsetning HÉR)

4 klst. - Kennsla:

Kennt er alla miðvikudaga í átta vikur frá 22. apríl frá 17:00-21:00

Nemendur hittast í rauntíma á fjarfundi í ZOOM þar sem kennari fer yfir efni dagsins ásamt því að vinna ýmis verkefni. Nemendur markþjálfa hvorn annan og fylgjast einnig með kennara markþjálfa nemanda.

45 mínútur

Q&A (spurningar og svör): Spurningum og athugasemdum er svarað á fjarfundi alla mánudaga frá 19:30-20:15

Nemendur eru hvattir til að senda spurningar til kennara í gegnum kennslukerfi okkar sem kennari safnar saman og svarar á fjarfundi með nemendum. Þessir fjarfundir eru allir teknir upp og eru aðgengilegir í kerfinu í framhaldinu.

2 klst. Verkefnavinna:

Í hverri viku vinna nemendur ýmis verkefni sem tengjast efnistökum vikunnar.

Í markþjálfanámi er mikil áhersla lögð á að slípa til aðal verkæri markþjálfans - hann sjálfan. Þess vegna er talsvert um sjálfsvinnu þar sem nemandinn smakkar þau meðöl sem hann mun bjóða öðrum uppá að námi loknu.

2 klst. - Markþjálfun:

Nemendur æfa sig í að markþjálfa a.m.k. 2 klst. í viku frá og með viku 3. Áður en námið hefst er mælst til að nemendur hafi fundið 3-4 aðila sem vilja verða þeirra „tilraunadýr“ og þiggja 2-3 markþjálfanir frá nemendanum á meðan náminu stendur.

Námið er byggt á víðtækri reynslu og þekkingu

Það sem gerir markþjáfanámið eins áhrifaríkt og raun ber vitni er að í náminu ferð þú einnig í gegnum það sjálfskoðunar- og breytingaferli sem þú lærir að leiða aðra í gegnum. Síðustu 5 ár höfum við hjá Profectus útskrifað á annað hundrað markþjálfa hér á Íslandi, í Suður Afríku og á Írlandi. Auk þess hafa stjórnendur margra fyrirtækja bæði hérlendis og erlendis tekið leiðtoganámskeið Profectus „Leiðtoginn sem markþjálfi“ (e. Leader as a Coach) sem byggir að miklu leiti á lykilþáttum markþjálfunar. Það námskeið byggir nær alfarið á bókinni „The Whole Brain Leader“ sem Profectus gaf út 2015 og vinnubókinni "Coaching - Bringing out the best" eftir yfirkennara námsins, Ingvar Jónsson.

Ingvar hefur skrifað fleiri bækur sem tengjast markþjálfun. Árið 2018 gaf Mál og Menning út bókina Sigraðu sjálfan þig sem þýdd hefur verið yfir á ensku og ber nafnið Discover Your Inner Viking. Þann 4. janúar 2020 kom út fjórða og sú stærsta sem hann hefur skrifað með hugmyndafræði markþjálfunar að leiðarljósi  „Hver ertu og hvað viltu?“

Allt náms- og kennsluefni sem við notum í Markþjálfanámi Profectus hefur verið þróað og skrifað af okkur síðastliðin sex ár. Við höfum alltaf lagt mikinn metnað í að viðhalda og þróa námið og námsefnið þannig að tryggt sé að við séum ávalt í fremstu röð meðal jafningja og miðla til nemenda okkar því nýjasta sem er að gerast í heimi markþjálfunar. 

Fullkomið kennslukerfi

Allir nemendur fá aðgang að kennslukerfi Profectus í heilt ár eftir að námi þeirra lýkur. Í kerfinu hafa þeir aðgang að námsgögnum, verkefnum og öðru stuðningsefni svo sem kennslumyndböndum, fag- og fræðigreinum ásamt öllum verkefnum sem tengjast markþjálfanáminu. Þar geta þeir einnig komið á og viðhaldið sambandi við núverandi og fyrrverandi nemendur Profectus, bæði hérlendis og erlendis.  

Framúrskarandi námsefni

 Hér má sjá það námsefni sem nemendur fá þegar þeir hefja nám í markþjálfun hjá okkur. Þó þetta sé „ekki nema“ 66 klst. námskeið þá eru efnistökin og yfirferðin meiri en fólk á að venjast. Allt námsefni okkar er skrifað, þróað og hannað af okkur. Við erum leiðandi þegar kemur að þróun verkfæra og skapandi leiða til að vinna með hugmyndafræði markþjálfunar. 

Grunnnámspakkinn:

 • Aðgangur að kennslukerfi sem inniheldur meira en 100 kennslumyndbönd, lesefni, fræðigreinar, verkefni, sjálfspróf o.fl.

 • Geggin mín - dagbók sem heldur utan um markmið, drauma og persónulega sigra.

 • Bókin Sigraðu sjálfan þig, Þriggja vikna áskorun (markþjálfaferli) fyrir venjulegt fók sem vil meira. (Höfundur er kennari í náminu)

 • Bókin Hver ertu og hvað viltu? (Höfundur er kennari í náminu)

 • Mikilvægustu gildin mín (framleitt af Profectus). Verkfæri sem notað er af markþjálfum til að vinna með gildi, innri áttavitanum í lífinu.

 • Bókin The Whole Brain Leader. Kennir hvernig hægt er að nýta markþjálfun sem stjórnandi. (Höfundur er kennari í náminu)

 • 107 algengar tilfinningar (framleitt af Profectus) . Verkfæri sem bæði er notað í markþjálfun og einnig til að auka tilfinningalæsi og tilfinningagreind nemenda.

 • Styrkleikarnir mínir (framleitt af Profectus) . Verkfæri sem bæði er notað í markþjálfun og einnig til að vinna markvisst með styrkleika.

 • 99 kraftmiklar spurningar (framleitt af Profectus) . Verkfæri sem notað er í markþjálfun til að hjálpa fólki að skoða stórum myndina, fá hugmyndir og hugsa lengra.

Greiðslur námskeiðagjalda

Eftir að skráning hefur borist okkur eru stofnaðar tvær kröfur í heimabanka, ein upp á 50.000,- sem er staðfestingargjald. Þegar það er greitt hefur nemandi tryggt sæti sitt í náminu. Staðfestingargjald er óafturkræft. Seinni krafan er fyrir eftirstöðvum með eindaga tveimur vikum áður en námið byrjar. 

Athygli er vakin á að nemandi sem hættir við þátttöku innan tveggja vikna hefur hvorki rétt til endurgreiðslu á námskeiðsgjaldi né staðfestingargjaldi.

Ef nemandi þarf að hætta við nám innan tveggja vikna eða eftir að nám er hafið, vegna óviðráðanlegra orsaka (til dæmis veikinda eða slyss), getur hann skráð sig í sambærilegt nám innan tveggja ára, sér að kostnaðarlausu. Það þarf að gerast í samráði við okkur og gildir einungis ef ekki er fullbókað á viðkomandi námskeið við upphaf þess. 

Greiðslumöguleikar

Ganga þarf frá greiðslu í síðasta lagi 14. dögum fyrir upphaf námskeiðs.

Við bjóðum upp á eftirfarandi greiðslumöguleika:

1. Innlegg í heimabanka Profectus: 0545 - 26 - 452. Kt: 410304-3760.

2. Fá kröfu í heimabanka einstaklings eða fyrirtækis til að greiða þar. Sendið beiðni á info@profectus.is 

3. VISA eða MasterCard lán (raðgreiðslur) til allt að 36 mánaða. Allur kostnaður við lántöku bætist við námsgjöld.

4. Netgíró https://www.netgiro.is/ til allt að 24 mánaða.

Af hverju Markþjálfanám hjá Profectus?

Alþjóðleg réttindi

Profectus er eini fræðsluaðilinn á íslandi með ACTP-vottun frá International Coaching Federation sem er hæsta vottunarstigi sem viðurkenndir fræðsluaðilar geta fengið. ACTP-vottunin veitir okkur réttindi frá ICF til að færnimeta og útskrifa þá nemendur sem ljúka bæði grunn- og framhaldsnámi hjá okkur. Standist þeir færnimat að námi loknu og hafa náð tilteknum tímafjölda í reynslu, geta nú sótt bæði ACC og PCC-vottun hjá okkur án þess að þurfa að senda inn upptökur á ensku til yfirferðar hjá ICF með tilheyrandi kostnaði og fyrirhöfn.

Í grunnnámi í markþjálfun er megináhersla lögð á að nemendur öðlist haldbæran skilning á öllum þeim 8 hæfnisþáttum sem eru grunnurinn af því að verða vottaður markþjálfi. Í framhaldinu er tímabært fyrir markþjálfa að móta sér stefnu í átt að því hvernig markþjálfi hann vill verða, hvaða sviði hann vil sérhæfa sig á. Það má líkja þessu við bílpróf. Í upphafi læra allir nemendur það sem þarf til að keyra bíl, burtséð frá því hvernig þeir ætla að nýta sér það í framhaldinu.

Engin kvöð er á nemendum að fara alla leið í vottun, en við aðstoðum alla okkar nemendur í því ferli kjósi þeir að fara alla leið. ACC-réttindin eru ekki innifalin í verði neinna sem bjóða upp á þetta nám en við erum öllum okkar nemendum innan handar í því ferli.

Kennarar með djúpa þekkingu og mikla reynslu

Kennarar Profectus eru með reyndustu markþjálfum á Íslandi. Þeir sem leiða námið eru með PCC-réttindi frá ICF og að meðaltali meira en 1300 klst. reynslu í markþjálfun. Á ferilskrá þeirra liggja nokkrar bækur um markþjálfun, t.d. The Whole Brain Leader sem nýlega var gefin út af hinu virta útgáfufyrirtæki SAGE og bókin Sigraðu sjálfan þig sem Vaka Helgafell gaf út í janúar 2018.

Alþjóðlegt tengslanet

Profectus hefur um árabil boðið upp á staðarnám í markþjálfun erlendis, m.a. í Suður Afríku og á Írlandi. Margir íslenskir nemendur okkar hafa tengst öðrum nemendum, bæði hérlendis og erlendis þar sem þeir skiptast á að markþjálfa hvorn annan.

Eftirfylgni

3-4 sinnum á ári býður Profectus fyrrverandi nemendum sínum upp á upprifjun í fræðunum. Fyrir þá nemendur sem ætla sér í ACC-vottun geta þeir skráð þessa upprifjunartíma sem mentor-markþjálfunartíma og nýtt þegar þeir sækja um ACC-réttindin. Sjö af þeim tíu mentor-markþjálfunartímun sem nemandi þarf að hafa tekið áður en hann sækir um vottun má hann taka í hóp, svo lengi sem hann fer ekki yfir ákveðin fjölda (hópurinn).

Námsgögn

Innifalið í verði námsbrautarinnar eru þrjár bækur um markþjálfun þar sem nemendur kynnast faginu frá mismunandi sjónarhornum, bæði frá sjónahorni leiðtogans og einnig venjulegs fólks sem vil meira.

Fullkomið kennslukerfi

Allir nemendur fá aðgang að sérsmíðuðu kennslukerfi Profectus í heilt ár eftir að námi þeirra lýkur. Í kerfinu hafa þeir aðgang að námsgögnum, verkefnum og öðru stuðningsefni svo sem kennslumyndböndum, fag- og fræðigreinum ásamt öllum verkefnum sem tengjast markþjálfanáminu. Þar geta þeir einnig komið á og viðhaldið sambandi við núverandi og fyrrverandi nemendur Profectus, bæði hérlendis og erlendis. 

Tæki og tól

Profectus hefur frá stofnun (2012) sérhæft sig í markþjálfun. Öll þjónusta sem boðið er upp á hjá Profectus er lituð af markþjálfun með afgerandi hætti. Við höfum unnið með mörgum stærstu fyrirtækjum landsins við leiðtogaþjálfun og eflandi fræðslu. Við höfum á þeirri vegferð notast við margvísleg greiningartól og viðurkenndar aðferðir sem við deilum með nemendum okkar. Við vitum hvað virkar í mismunandi aðstæðum og deilum þeirri þekkingu í orði og á borði.

Lítil yfirbygging og hagkvæmni

Við erum lítið en öflugt fyrirtæki. Við gerum hvorki út á íburð né mikilfengleika. Okkar metnaður liggur í fagmennsku, trúverðugleika, stefnufestu og færni í að ná okkar langtímamarkmiðum. Þar af leiðandi erum við einnig mjög stolt af því að bjóða okkar nám talsvert ódýrara en aðrir hér á landi. Við viljum taka það sérstaklega fram að markþjálfanámið okkar hefur staðist allar sömu gæðakröfur og miðar að því að búa nemendur okkar undir sömu vottun og aðrir sem bjóða upp á ACSTH vottað nám frá ICF bæði hérlendis og erlendis.

Stutt myndband um markþjálfun og markþjálfanám

Hvað segja nemendur okkar um námið?

 

Bæklingur

(Allt sem þú þarft að vita áður en þú kemur í námið til okkar!)

Verð: 368.000 kr. (36.800 kr. afsláttur ef greitt að fullu innan 7 daga frá skráningu)

Innifalið í námskeiði

 • Kennsla hjá reyndum markþjálfum (PCC) 
 • Persónuleg NBI-greining (að verðmæti 19.800)
 • Bókin “The Whole Brain Leader” (eftir Ingvar Jónsson og Sjoerd de Waal)
 • Bókin "Hver ertu og hvað viltu?" (eftir Ingvar Jónsson)
 • Gildaspjöldi, Tilfinningaspjöld , Styrkleikaspjöld og 99 kraftmiklar spurningar
 • Vönduð námsgögn og vinnubók 
 • Aðgangur að fullkomnu kennslukerfi Profectus í heilt ár eftir að náminu lýkur þar sem meðal annars er að finna meira en 100 hágæða kennslumyndbönd um markþjálfun frá Profectus þar sem hægt er að ryfja upp og viðhalda þekkingu sinni.

Leiðbeinendur

Ingvar Jónsson

 • Ingvar Jónsson - Alþjóða markaðsfræðingur, MBA, PCC-markþjálfi og NBI-master trainer
 • Höfundur bókanna „The Whole Brain Leader (2015)“, „Coaching - Bringing out the best (2016)“,  „Sigraðu sjálfan þig! (2018)“ og „Hver ertu og hvað viltu? (2020)"
 • Var valinn einn af 101 áhrifamestu markþjálfum í heimi á International Coaching Congress í febrúar 2020.

 

Örn Haraldsson

 • Örn Haraldsson - Teymisþjálfari og PCC-markþjálfi

 

Arnór Már Másson

 • Arnór Már Másson - PCC-markþjálfi
 • Einn af höfundum bókarinnar „Markþjálfun - vilji, vit og vissa“

 

Arnór Már Másson

 • Laufey Haraldsdóttir - ACC-markþjálfi
Lengd: 64 klst.

Næstu námskeið