Heildarnám í markþjálfun - Farðu alla leið!

Heildarnám í markþjálfun - Farðu alla leið!   

Þátttakendur sem fara heildarnámið (Grunn- og Framhaldsnám Profectus) fá viðvarandi stuðning og aðhald allan tímann á meðan náminu stendur. Það er einnig mun hagkvæmara þar sem þeir fá heildarnámið rúmlega 300.000 ódýrara en ef þau eru tekin sitt í hvoru lagi. 

Farðu alla leið

Reikna má með að námið, sem er í heild sinni 170 klukkustundir, spanni a.m.k 1 ár. Námið samanstendur af fimm lotum sem dreifast jafnt og þétt yfir tímabilið.

Nemendur geta valið hvenær þeir hefja nám í Grunnnáminu sem kennt er fjórum sinnum á ári og að því loknu hafa þeir allt að 6 mánuði til að markþjálfa a.m.k. 30 klst. áður en þeir hefja nám í Framhaldsnáminu. 

Á meðan á náminu stendur fá nemendur aðgeng að margvíslegum stuðning og aðhaldi hjá Profectus. Þeir hafa alltaf aðgang aðTankinum, kennslukerfi Profectus, og þeim kennslumyndböndum sem þar er að finna.

Einnig fá þeir aðstoð við að finna sér markþega til að eiga auðveldara með að safna þeim tímum sem þarf til að sækja um vottun hjá ICF.

Í stuttu máli er því hægt að fullyrða að þessi þessi leið henti best þeim sem vilja öðlast djúpa þekkingu og mikla færni í hlutverki markþjálfa og ætla sér að nýta sér hana til verðmætasköpunar í starfi eða til að skapa sér starfsvettvang sem vottaður markþjálfi. 

Þú getur SKRÁÐ ÞIG með því að smella  HÉR

ACTP-vottun - hæsta vottunarstigið frá ICF

Profectus eru þeir einu hér á landi sem eru með ACTP-vottun (e. Accredited Coaching Training Program) hæsta vottunarstig International Coaching Federation (ICF). 

ACTP-vottað nám er „Allt innifalið“ markþjálfanám, það er að segja það inniheldur allt sem ICF gerir kröfu um fyrir vottun (sjá töflu hér að neðan). Helsti munurinn á ACSTH-vottuðu námi og ACTP-vottuðu námi er að þeir fræðsluaðilar sem hafa uppfyllt ströng skilyrði ACTP-vottunar, hafa einnig heimild til að meta og votta færni nemenda sinna við námslok í framhaldsnáminu miðað við PCC-færniviðmið. Standist nemendur það mat þá er það fullnægjandi undirbúningur fyrir umsókn um vottun til ICF, bæði fyrir ACC-vottun og PCC-vottun, allt eftir því hversu mikla reynslu (fjöldi klst. í markþjálfun) nemandi hefur öðlast.

ACTP vs. ACSTH

Margir sem koma í námið eru að undirbúa sig fyrir ACC-vottunina en þurfa þá ekki að bæta við sig frekara námi til að mega sækja um næsta vottunarstig PCC þegar að því kemur. Þeir nemendur sem klára framhaldsnám hjá Profectus geta því látið meta PCC færni sína á íslensku og fá niðurstöður innan nokkurra daga í stað þess að þurfa að taka upp og senda hljóðupptökur af markþjálfasamtölum sínum á ensku til ICF í Bandaríkjunum, ásamt handritum af þeim upptökum til mats og yfirferðar og þurfa að bíða í allt að þrjá mánuði eftir niðurstöðum.

Eftirspurn eftir markþjálfum hefur verið að aukast bæði á einstaklings- og fyrirtækjamarkaði. Fyrirtæki eru að kalla eftir teymisþjálfun í mun meira mæli og rannsóknir hafa einnig varpað ljósi á að þeir sem kaupa þjónustu markþjálfa vilja gjarna meiri áskoranir og festu. Við teljum að framhaldsnámið hjá okkur standist fyllilega allar kröfur og væntingar, bæði markaðarins og einnig nemenda okkar.

Námið er krefjandi ferðalag þar sem stöðugt er unnið að framförum og aukinni sjálfsþekkingu nemenda. Í framhaldsnáminu er nemendum skipt upp í nokkur teymi og kynnast þar með á eigin skinni út á hvað teymisþjálfun gengur. Teymisvinnan tryggir nemendum einnig stuðning samnemenda á meðan náminu stendur, aðhald til að halda sér við efnið og tækifæri til að efla þrautseigju sína jafnt og þétt. Það eru takmörk fyrir því hversu mikið er hægt að kenna á 104 klukkustundum en með góðum kennurum, frábærum nemendum, fullkomnu kennslu- og stuðningskerfi á vefnum og brennandi ástríðu fyrir faginu hefur þetta gengið eins og í sögu hjá okkur. 

Þú getur SKRÁÐ ÞIG með því að smella HÉR 

Námið er byggt á víðtækri reynslu og þekkingu

Það sem gerir markþjálfanám eins áhrifaríkt og raun ber vitni er að í náminu ferð þú líka í gegnum það sjálfskoðunar- og breytingaferli sem þú lærir að leiða aðra í gegnum. Síðustu 5 ár höfum við hjá Profectus útskrifað á fjórða hundrað markþjálfa hér á Íslandi, í Suður Afríku og á Írlandi. Auk þess hafa stjórnendur margra fyrirtækja bæði hérlendis og erlendis tekið leiðtoganámskeið Profectus „Leiðtoginn sem markþjálfi“ (e. Leader as a Coach) sem byggir að miklu leyti á lykilþáttum markþjálfunar. Það námskeið byggir nær alfarið á bókinni „The Whole Brain Leader“ sem Profectus gaf út 2015 og vinnubókinni "Coaching - Bringing out the best" eftir yfirkennara námsins, Ingvar Jónsson.

Ingvar hefur skrifað fleiri bækur sem tengjast markþjálfun. Árið 2018 gaf Mál og Menning út bókina Sigraðu sjálfan þig sem þýdd hefur verið yfir á ensku og ber nafnið Discover Your Inner Viking. Þann 4. janúar 2020 kom út fjórða og sú ítarlegasta sem hann hefur skrifað með hugmyndafræði markþjálfunar að leiðarljósi „Hver ertu og hvað viltu?“

Allt náms- og kennsluefni sem er notað í markþjálfanámi Profectus höfum við sjálf þróað frá upphafi og gerum enn. Við höfum alltaf lagt mikinn metnað í að viðhalda náminu og námsefninu þannig að tryggt sé að við séum ávallt í fremstu röð meðal jafningja og getum því miðlað til nemenda okkar því nýjasta sem er að gerast í heimi markþjálfunar. 

Sérhannað stafrænt kennslukerfi á netinu

Allir nemendur fá aðgang að sérsmíðuðu kennslukerfi Profectus í heilt ár eftir að námi þeirra lýkur.

Þú getur kíkt inn í kerfið með því að smella HÉR.

Í kerfinu hafa nemendur aðgang að námsgögnum, verkefnum og öðru stuðningsefni svo sem kennslumyndböndum, fag- og fræðigreinum ásamt öllum verkefnum sem tengjast markþjálfanáminu. Þar geta þeir einnig komið á og viðhaldið sambandi við núverandi og fyrrverandi nemendur Profectus, bæði hérlendis og erlendis.

 

Yfirferð námskins - stiklað á stóru

 Undirbúningur áður en námið hefst

 • Nokkrum dögum áður en námið hefst sendum við nemendum tölvupóst þar sem við hnykkjum á því helsta sem gott er að hafa í huga áður en námið hefst. Nemendur fá upplýsingar um hvernig þeir skrá sig inn í „Tankinn“, kennslukerfið okkar þar sem þeirra bíður bæði lesefni og myndbönd til undirbúnings fyrir námið. Námið er krefjandi og gott að vera vel undir það búin(n).

Fyrsta lota í grunnnáminu - 4 dagar frá 8:30-16:00

 • Í fyrstu lotu grunnnámsins er áhersla lögð á að nemendur læri að þekkja alla átta hæfnisþætti ICF og ná tökum á samtalsforminu. Í þessari lotu er yfirferðin talsvert þétt og mikið efni sem nemendur þurfa að læra að tileinka sér í hlutverki markþjálfans.

Heimavinna á milli lotu 1 og 2 í grunnnáminu

 • Á milli fyrstu tveggja lotnana eiga nemendur að markþjálfa a.m.k. 12 klst og vinna ýmis verkefni sem að stuðla að persónulegum vexti og lærdóm. Nemendum er skipt upp í þrenningar sem þjóna því hlutverki að veita hver öðrum stuðning á milli lotna.

Önnur lota í grunnnáminu - 4 dagar frá 8:30-16:00

 • Í annarri lotunni upplifa nemendur talsvert aðra nálgun en í þeirri fyrri. Farin er önnur leið í nálgun hæfnisþáttanna og nemendur læra að beita færni sinni með fjölbreyttari hætti. Eftir þessa lotu hafa nemendur öðlast skilning á því að það skiptir minna máli hvað markþjálfinn gerir í störfum sínum því það sem gerir markþjálfa góðan er ásetningur hans og hlutleysi, þ.e. hver hann sjálfur er.

Heimavinna á milli grunn- og framhaldsnáms

 • Eftir að nemendur hafa lokið grunnnáminu verða þeir að markþjálfa að lágmarki 50 klst. (að meðtöldum þeim 12 sem þeir markþjálfuðu á milli lotu 1 og 2 í grunnnáminu).

Fyrsta lota í framhaldsnáminu - 3 dagar frá 9:00-16:00

 • Í fyrstu lotu námsins er áhersla lögð á dýpri skilning hæfnisþáttanna, áskorandi markþjálfun, teymismarkþjálfun og fleiri leiðir til að stuðla að vitundarsköpun hjá markþegum.

Heimavinna á milli lotu 1 og 2 í framhaldsnáminu

 • Á milli fyrstu tveggja lotnana vinna nemendur saman í teymum þar sem þeir nýta aðferðafræði teymisþjálfunar til að stuðla að vexti og lærdóm innan teymisins, bæði persónulegum og á teymisgrundvelli.

Önnur lota í framhaldsnáminu - NBI réttindi - 2 dagar frá 8:30-17:00

 • Í lotu tvö öðlast allir nemendur NBI-réttindi og heimild til að vinna með NBI-greiningar. Allir fá sitt heimasvæði í NBI-kerfinu þar sem þeir geta úthlutað lykilorðum og haft umsjón með greiningum sinna viðskiptavina. Einnig eru kynnt verkfæri til að meta frammistöðu s.s. 360° mat.

Heimavinna á milli lotu 2 og 3 í framhaldsnáminu

 • Nemendur skila inn lokaskýrslu til að fá fullgild NBI-réttindi. Allir nemendur undirbúa og framkvæma 360° mat á öðru teymi í náminu, bæði persónulegt mat og teymismat.

Þriðja lota í framhaldsnáminu - 3 dagar frá 9:00-16:00

 • Í lotu þrjú er farið í fleiri viðurkenndar aðferðir við markþjálfun sem tengjast m.a. jákvæðri sálfræði og frásagnarmarkþjálfun (e. Narrative Coaching). Einnig læra nemendur einkenni skort- og festuhugsunar, öll þrjú hlutverkin í „Dramaþríhyrningnum“, tengsl sálfræði við markþjálfun sem og birtingamyndir og einkenni meðvirkni og hvernig allt hér að framan getur staðið í vegi fyrir bæði markþjálfanum og markþeganum.

Þú getur SkRÁÐ ÞIG með því að smella HÉR

Eftir grunnnámið hafa nemendur:

- Yfirgripsmikla þekkingu á öllum 8 hæfnisþáttum ICF (International Coaching Federation)

- Lært að skilja og vinna markvisst með markþjálfunarferlið

- Markþjálfað undir leiðsögn vottaðra PCC-markþjálfa

- Séð að minnsta kosti 4 vottaða markþjálfa að störfum

- Lært að nota og vinna með verkfæri Profectus, tilfinninga-, gilda-, styrkleika- og spurningaspjöld

- Lært að minnsta kosti fimm mismunandi aðferðir við að markþjálfa

- Lært tengslamyndun og jákvæða endurgjöf

- Lært að skapa og viðhalda trausti og nærveru í samskiptum

- Lært djúpa hlustun (1. 2. og 3. stig)

- Lært hvernig hægt er að nýta áhrifamátt speglunar í samskiptum

- Lært spurningatækni - hvernig hægt er leita nýrra lausna með kraftmiklum spurningum

- Lært nokkrar mismunandi aðferðir við markmiðasetningu

- Fengið NBI-huggreiningu og 8 bls. skýrslu með þínu hugsniði

- Lært að nýta persónugreiningar við markþjálfun

- Lært að þekkja og virða siðareglur ICF

- Lært bein tjáskipti – að tala um hlutina eins og þeir eru

- Lært að greina og bregðast við hugskekkjum

- Fengið markþjálfun frá samnemendum og vottuðum ICF-markþjálfa

- Farið í gegnum viðamikla sjálfsskoðun og kortlagt styrkleika þína og þróunarsvið

- Lokið þeim ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours) tímum sem þarf til að sækja um ACC-réttindi hjá ICF

- Lært hvernig hægt er að nýta nýjustu uppgötvanir í taugavísindum (e. neuroscience) til að auka áhrifamátt markþjálfunar

- Öðlast gjaldgöngu í ICF-Iceland og samfélag markþjálfa á Íslandi

- Tækifæri á að sækja og viðhalda þekkingu þinni (þér að kostnaðarlausu) með því að mæta á „Orkuskot“ fjórum sinnum á ári hjá Profectus - þar sem farið er dýpra í markþjálfunarfræðin

Eftir framhaldsnámið hafa nemendur:

- Fengið upprifjun í hæfnisþáttunum átta (Kenndir eru nýju hæfniþættir ICF)

- Lært muninn á ACC og PCC hæfniskröfum

- Kynnst bæði samnemendum sínum og kennurum

- Fengið yfirsýn yfir námið og sett sér markmið varðandi þá útkomu sem þeir vilja fá úr náminu

- Fengið endurgjöf á sína markþjálfun út frá PCC-færniviðmiðum

- Gefið endurgjöf á markþjálfun út frá PCC-færniviðmiðum

- Lært um FACTS módelið sem byggir á áskorandi markþjálfun

- Lært að gefa beinskeyttari endurgjöf til markþega

- Lært um þær 3 stoðir sem grundvalla ábyrgðarskyldu markþegans

- Skilning á muninum á markmiðum og áskorandi markmiðum

- Skilning á áhrifamætti ZOUD (The Zone Of Uncomfortable Debate)

- Lært að vinna með „Kerfis-hugsun“ og af hverju stundum er mikilvægt að vinna með „stóru myndina“ í markþjálfasambandinu

- Markþjálfað og fengið markþjálfun með FACTS módelið að leiðarljósi

- Lært hvað teymisþjálfun er og hvað hún er ekki

- Fengið yfirsýn yfir mismunandi hlutverk teymisþjálfunar

- Skilning á einkennum árangursríkra teyma

- Lært um stólpana þrjá sem sterk teymi byggja árangur sinn á

- Lært um mikilvægi tilfinningagreindar við teymisþjálfun

- Þekkingu á leiðum til að mynda sálrænt öryggi og traust í teymi

- Kynnst vinnukerfum, takti og tólum við teymisþjálfun

- Lært að vinna að sameiginlegri sýn teymis

- Lært um tilgang 360° mats og hvernig hægt er að greina raunstöðu einstaklings og teymis

- Fengið vottun sem NBI-leiðbeinandur og eru orðnir hluti af alþjóðlegu teymi NBI®-markþjálfa

- Lært dýpri og áhrifameiri speglun

- Aukið getu sína til að aðlaga markþjálfun sína betur að hegðun, hugsun og tjáskiptum markþega

- Lært að nýta Heildarhugsun sér og sínum markþegum til framdráttar

- Lært að skilja hvernig allir sjá heiminn með sínum hætti

- Lært að „lesa hugsanir“ og hvernig hægt er að finna og lesa í vísbendingar um hvernig fólk hugsar og birtist umheiminum

- Aukið virðisauka sinn sem markþjálfa með þaulreyndum og rannsökuðum aðferðum NBI®-markþjálfunar

- Aukið fagmennsku og trúverðugleika í starfi sínu sem NBI-markþjálfar

- Fengið inn á „sinn reikning“ 10 NBI®-greiningar (að verðmæti 65.000) til að nýta til æfinga eða fyrir sína viðskiptavini.

- Opnað á möguleika til að auka tekjustreymi og „vöruúrval“ sitt verulega með NBI®-réttindum

- Fengið sína eigin NBI®-stjórnsíðu á netinu fyrir sína viðskiptavini þar sem þeir geta sent út og unnið með greiningar

- Fengið NBI®-leiðbeinenda-pakka (að verðmæti 55.000,-) með fjölda PowerPoint kynninga (á íslensku og ensku), myndbanda, rannsókna, bæklinga og kynningarefni til að auðvelda sér markaðssetningu á þjónustunni og að innleiða NBI® í starf sitt og þjónustu

- Skilning á mikilvægi þess að halda reglulega umbótafundi og lært leiðir til að þarfagreina hvernig umbótafundur þjóni best þeim tilgangi sem aðstæður krefjast hverju sinni

- Tekið þátt í umbótafundi með sínu teymi undir leiðsögn kennara

- Lært að vinna úr niðurstöðum 360° frammistöðumats sem er hluti af heimaverkefni nemenda milli lotna 2 og 3.

- Lært muninn á skort-, festu- og vaxtarhugarfari.

- Lært um lykilhlutverkin í Dramaþríhyrningnum

- Markþjálfað og fengið markþjálfun byggða á persónulegu 360° frammistöðumati.

- Lært styrkleikamiðaða nálgun í persónulegri stefnumótun

- Kynnst „Multilevel-modeling“, hvernig hægt er að markþjálfa í markvissum þrepum frá hegðun að gildismati.

- Betri skilning á helstu birtingarmyndum meðvirkni

- Þekkingu á hinum augljósu einkennum meðvirkni

- Lært spurningamiðaða nálgun tengda meðvirkni

- Skilning á mikilvægum grunnþáttum sálfræðinnar sem tengjast hlutverki markþjálfans

- Markþjálfað og farið í markvissar æfingar með ofangreint að leiðarljósi

- Lært um Lausnamiðaða markþjálfun (e. Solution Based Coaching)

- Lært um Umbreytandi markþjálfun (e. Transformational Coaching)

- Lært um Frásagnar markþjálfun (e. Narrative Coaching)

- Markþjálfað og þegið markþjálfun með einni eða fleiri aðferðum sem getið er hér að ofan

Lokið þeim ACTP (Approved Coach Training Program) tímum sem þarf til að sækja um PCC-réttindi hjá ICF

- Fengið undirbúning og ítarlegar upplýsingar um lokaverkefni námsins sem teymin vinna í sameiningu og kynna á útskriftardeginum.

Þú getur SKRÁÐ ÞIG með því að smella HÉR

Greiðslur námsgjalda

Við bjóðum upp á eftirfarandi greiðslumöguleika:

1. Innlegg í heimabanka Profectus: 0545 - 26 - 452. Kt: 410304-3760.

2. Fá kröfu í heimabanka einstaklings eða fyrirtækis til að greiða þar. Sendið beiðni á info@profectus.is

3. VISA eða MasterCard lán (raðgreiðslur) til allt að 36 mánaða. Allur kostnaður við lántöku bætist við námsgjöld.

4. Netgíró https://www.netgiro.is/ til allt að 24 mánaða.

Ganga þarf frá greiðslu í síðasta lagi 14. dögum fyrir upphaf námskeiðs.

Eftir að skráning hefur borist okkur eru stofnaðar tvær kröfur í heimabanka, ein upp á 50.000,- sem er staðfestingargjald. Þegar það er greitt hefur nemandi tryggt sæti sitt í náminu. Staðfestingargjald er óafturkræft. Seinni krafan er fyrir eftirstöðvum með eindaga tveimur vikum áður en námið byrjar. Einnig eru fleiri leiðir í boði til að dreifa greiðslum ef sá kostur hentar betur eins og útskýrt er hér að ofan.

Athygli er vakin á að nemandi sem hættir við þátttöku innan tveggja vikna fyrir nám hefur hvorki rétt til endurgreiðslu á námskeiðsgjaldi né staðfestingargjaldi.

Ef nemandi þarf að hætta við nám innan tveggja vikna fyrir nám eða eftir að nám er hafið, vegna óviðráðanlegra orsaka (til dæmis veikinda eða slyss), getur hann skráð sig í sambærilegt nám innan tveggja ára, sér að kostnaðarlausu. Það þarf að gerast í samráði við okkur og gildir einungis ef ekki er fullbókað á viðkomandi námskeið við upphaf þess. 

Prakrískar upplýsingar um vottunarstig ICF

ACC - PCC - MCC - Í hverju liggur munurinn?

 

Að læra markþjálfun er ferðalag vaxtar og þroska fyrir nemandann. Eftir því sem hann lærir meira og nær sér í meiri reynslu þá opnast fyrir honum möguleikarnir á því að ná sér í alþjóðlega vottun á færni sinni.

Þær vottanir eru misjafnar og þarf að uppfylla mismunandi skilyrði til að geta sótt það vottunarstig sem við á. Taflan hér að til hliðar útskýrir þetta betur.

Hver er munurinn á ACSTH-vottuðu og ACTP-vottuðu námi

Allir fræðsluaðilar hér á landi eru með ACSTH-vottun á sínu námi. Profectus er eini fræðsluaðilinn sem hefur náð ACTP-vottun Heildarnámið hjá sér sem er fullnægjandi fyrir nemendur til að geta sótt sér ACC-vottun (fyrsta vottunarstig) og PCC-vottun (annað vottunarstig).

ACSTH-vottun

(ICF Approved Coach Specific Training Hours)

Í þessu myndbandi er farið yfir ýmislegt sem tengist vottunarferlið hjá þeim sem hafa lokið grunnnámi í markþjálfun ásamt því að útskýra muninn á Markþjálfa, Viðurkenndum markþjálfa og Vottuðum markþjálfa.

ACTP-vottun

(ICF Approved Coach Training Program)

Í þessu myndbandi er farið yfir ACTP-vottunarferlið og ávinning þess að taka Heildarnám í markþjálfun hjá Profectus.

Heildarnámið hjá Profectus (Grunnnnám og framhaldsnám tekið saman) er viðurkennt sem heilstætt nám þar sem nemendur læra ACC-færniviðmið í Grunnnáminu og PCC-færniviðmið í Framhaldsnáminu.

 

Verð: 890.000 kr. 800.200 stgr.)
Lengd: 170 klst.

Innifalið í námskeiði

 • Persónuleg NBI-greining í grunnnáminu (að verðmæti 19.800)

 • Vinnubókin “Coaching - bringing out the best” (eftir Ingvar Jónsson)

 • Gildaspjöld, Tilfinningaspjöld, Styrkleikaspjöld og 99 Kraftmiklar spurningar (að verðmæti 6.720)

 • Aðgangur að TANKINUM, kennslukerfinu Profectus - bæði að öllu efninu sem tekið er fyrir í Grunnnáminu og því sem fylgir framhaldsnáminu. Í TANKINUM er að finna öll verkefnin sem tengjast náminu, kennslumyndbönd af öllu því sem kennt er í náminu auk mikið af áhugaverðum og nytsamlegum upplýsingum og fræðslu sem gagnast nemendum á sínu ferðalagi. Þennan aðgang hafa nemendur í 12 mánuði eftir að náminu lýkur. (að verðmæti 17.880,-)

 • Útprentuð vinnubók með þeim verkefnum sem unnin í tímum.

 • Bókin The Whole Brain Leader eftir Ingvar Jónsson og Sjoerd de Waal (að verðmæti 4.900)

 • Bókin Hver ertu og hvað viltu? eftir Ingvar Jónsson (að verðmæti 4.290,-)

 • Bókin Challenging Coaching eftir John Blakey og Ian Day (að verðmæti 4.900,-)

 • Bókin The Complete Handbook of Coaching eftir Elaine Cox, Tatiana Bachkirova og David Clutterbuck  (að verðmæti 6.900,-)

 • Bókin Forysta og tilfinningagreind eftir Daniel Goleman

 • NBI-Réttindi (að verðmæti 165.000,-) og þitt eigið svæði á vefnum til að sýsla með og senda út NBI-greiningar. Á meðan náminu stendur fá nemendur úthlutað 10 NBI-greiningum til að læra og æfa sig.
 • Tíu mentor markþjálfunar tímar frá PCC-vottuðum markþjálfa (að verðmæti 89.000,-)

 • Sex skriflegar endurgjafir á eigin framistöðu í markþjálfun

 • Gómsætar veitingar á meðan námskeiðinu stendur, kaffi, te og meðlæti og súpu og heitan mat í hádeginu alla dagana

Leiðbeinendur

Ingvar Jónsson
PCC-markþjálfi

Ingvar Jónsson

Ingvar hefur starfað við kennslu og fyrirlestrahald hér heima og erlendis síðustu 25 ár. Hann er Alþjóða markaðsfræðingur, MBA, NBI-master trainer og EQ-i Practitioner. Hann var valinn einn af 101 áhrifamestu markþjálfum í heimi á World Coaching Congress í febrúar 2020.

Ingvar er frumkvöðull í eðli sínu, hefur í gegnum tíðina þróað fjölda viðskiptahugmynda með góðum árangri. Hann þekkir því á eigin skinni hvað það er að takast á við áskoranir, fara nýjar leiðir og verðmæti þess að fá svigrúm og tækifæri til að skoða hlutina frá öðru sjónarhorni og hvað þarf til að komast upp úr djúpum hjólförum vanans. Ingvar hefur einnig starfað sem skemmtikraftur og tónlistamaður í tæp 30 ár sem endur-speglast í léttri og skemmtilegri framsetningu hans á því efni og þekkingu sem hann miðlar.

Ingvar hefur síðustu 7 ár skrifað og þróað nánast allt námsefni fyrir bæði Grunn- og Framhaldsnám Profectus. Hann er einnig rithöfundur og hefur síðustu ár skrifað nokkrar bækur sem eiga það sameiginlegt að fjalla að verulegu leyti um markþjáflun og nokkrar þeirra eru hluti af námsefni okkar. Þar má nefna: The Whole Brain Leader (2015) - Coaching - Bringing out the best (2016) - Sigraðu sjálfan þig! (2018) - Hver ertu og hvað viltu? (2020) og Sigraðu sjálfan þig - aftur og aftur! (2022)

Örn Haraldsson
PCC-markþjálfi

Örn Haraldsson

Örn er sveitastrákurinn í teyminu, óx upp í sveitinni og ber þess heillandi merki. Hann hefur komið víða við á leið sinni í gegnum lífið, allt frá því að vinna við forritun og hugbúnaðarþróun auk þess að hafa lært og starfað sem jógakennari. Örn er einn af þeim sem er flestum stundum með báða fætur á jörðinni en á sama tíma reynist honum afar auðvelt nýta sína frjóu- og víðtæku hugsun sér og öðrum til framdráttar.

Einn af hans verðmætustu kostum í hlutverki kennara er að hann kemur til dyranna eins og hann er klæddur og er bæði víðlesinn og rökfastur. Honum er eðlislægt að tala um hlutina eins og þeir eru af yfirvegun en um leið ótakmarrkaðri virðingu fyrir skoðunum og viðhorfum annarra. Örn starfar í fullu starfi sem markþjálfi en hefur síðustu ár sérhæft sig í teymisþjálfun og er afar eftirsóttur sem slíkur.

 

Hjördís Dröfn Vilhjálmsdóttir
ACC-markþjálfi

Hjördís er með MSc í stjórnun og stefnumótun, BSc í hagfræði, hún er ACC-vottaður stjórnenda- og leiðtogaþjálfi, vottaður EQ-i 2.0 tilfinningagreindarþjálfi og NBI Practioner & Whole Brain Coach.

Hjördís býr yfir áratugareynslu sem stjórnandi, ráðgjafi og greinandi. Breytinga- og krísustjórnun er hennar kjarnafærni og hún býr yfir margþættri reynslu á því sviði.

Valdimar Þór Svavarsson
ACC-markþjálfi

Valdimar Þór Svavarsson

Valdimar er með MS gráðu í stjórnun og stefnumótun frá viðskiptafræðibraut Háskóla Íslands og BA gráðu í félagsráðgjöf frá sama skóla. Þá hefur hann einnig lokið Grunn- og framhaldsnámi í markþjálfun, hlotið NBI-Master Trainer réttindi auk þess að vera sérmenntaður í Áfalla og uppeldisfræðum Piu Mellody.

Hann lærði einnig markaðs- og útfluttningsfræði hjá Endurmenntun Háskóla Íslands og Auglýsingatækni hjá NTV. Hann hefur bæði langa og víðtæka reynslu af fyrirtækjaráðgjöf með áherslu á stefnumótun, mannauðsstjórnun, þjálfun og kennslu. Ótvíræðir styrkleikar Valdimars eru þó ekki bundnir námsgráðum, þekkingu og reynslu heldur því hver hann er. Geðþekkari menn eru vandfundnir og nærvera hans, umburðarlyndi og virðing fyrir nemendum sínum gera hann, af fullri virðingu fyrir öðrum kostum sem hann hefur að bera, að þeim frábæra kennara sem hann er.

Sigurður Haraldsson
ACC-markþjálfi

Sigurður Haraldsson

Sigurður (Diddi) er bæði jarðbundinn og rólegur þó hann hafi lengi haft augun á stjörnunum. Hann lagði stund á tungumálanám, hérlendis og í Þýskalandi. Hann getur því markþjálfað jafnt á íslensku, ensku og þýsku. Síðustu tuttugu árin hefur hann starfað sem kerfisstjóri og kennari og lét svo upprunalega drauminn rætast þegar hann ákvað að fylgja ástríðunni og hjartanu og einblína á að hasla sér völl sem markþjálfi.

Einbeittur vilji hans og ástríða fyrir þeim fræðum urðu til þess að honum var boðið að ganga til liðs við kennarateymi Profectus ásamt því að hann hefur einnig verið fenginn til að taka að sér fjölmörg sérverkefni þar sem hans fyrri reynsla og þekking hefur reynst teyminu afar verðmæt.

Ingunn Helga Björnsdóttir
ACC-markþjálfi

Ingunn Helga Björnsdóttir

Ingunn Helga ólst upp á Húsavík en er búsett á Akureyri og annar tveggja kennara sem eru í forsvari fyrir markþjálfanámi okkar þar. Hún lauk námi sem landfræðingur frá Háskóla Íslands og í framhaldinu meistaranámi á því sviði á Írlandi með áherslu á skipulagsmál. Hún starfaði sem verkefnastjóri starfsþróunar hjá Akureyrarbæ í 11 ár. Samhliða því starfi kláraði hún kennsluréttindanám í Háskólanum á Akureyri.

Eins og góðum markþjálfa sæmir, með opinn huga og trú sjálfri sér fann hún vaxandi ástríðu fyrir því sem snýr að hinu mannlega, vexti, sjálfsþekkingu og þroska. Ingunn er sönn birtingarmynd þess að vera fylgin sér því auk þess að hafa síðustu ár lokið tvöföldu framhaldsnámi í markþjálfun hefur hún einnig bætt við sig meistaranámi í fullorðinsfræðslu frá HÍ. Auk þess að kenna hjá okkur starfar hún við verkefnastjórn starfsþróunar hjá SÍMEY á Akureyri.

Geirlaug Björnsdóttir
ACC-markþjálfi

Geirlaug Björnsdóttir

Geirlaug er einn af okkar kennurum sem býr yfir bæði ótrúlega fjölbreyttri og langri reynslu af því að vinna með fólki í að finna sinn farveg og tilgang. Hún er þroskaþjálfi og fjöskyldufræðingur að mennt og hefur komið víða við. Hún starfaði Í 12 ár sem framkvæmdarstjóri Starfsendurhæfingu Norðurlands, allt frá stofnun til ársins 2018 þar sem hún var leiðandi afl í stefnumótun og uppbyggingu. Hún er ásamt Ingunni Helgu í forsvari fyrir kennslu markþjálfanáms okkar á Akureyri.

Það má segja að eftir að hún lauk bæði grunn- og framhaldsnámi í markþjálfun hafi Geirlaug fundið sína leið þar sem reynsla hennar, menntun og þekking hafi fléttast saman við hennar köllun, að aðstoða aðra við að finna sjálft sig og draumum sínum farveg. Hennar kjarnafærni sem markþjálfi er alúðarfesta og einlæg trú hennar að geta fólks til að ná árangri sé nánast takmarkalaus. Vendipunktur okkar er þegar við lærum og viðurkennum að möguleikar okkar eru bundnir vilja okkar á að taka fulla ábyrgð á þeim árangri sem við viljum ná.