Heildstæð leiðtogaþjálfun - Forystufærni framtíðar

Heildræn leiðtogaþjálfun - Forystufærni framtíðar

Sannur leiðtogi býr yfir færni til að skapa fleiri leiðtoga.

Hinn trausti leiðtogi samtíðarinnar

Markvisst og áhrifaríkt námskeið fyrir alla stjórnendur sem vilja styrkja stöðu sína í starfi og læra að stuðla markvisst að persónulegum og faglegum vexti, fyrst hjá sér og að námskeiði loknu hjá sínu starfsfólki. Megintilgangur námskeiðsins er að kenna stjórnendum þá færni sem skilur á milli stjórnenda og leiðtoga með ríkari áherslu á hver hann er og minni áherslu á hvað hann gerir. Með það að leiðarljósi læra þátttakendur einnig að tileinka sér þá lykilþætti markþjálfunar sem nýtast þeim í starfi til að kalla fram það besta í öðrum.

 Dags- og tímasetningar

 • Næsta námskeið hefst í febrúar og verður opnað fyrir skráningar 17. janúar 2023

Alþjóðlega vottað námsefni

Vottað námsefni frá ICF

Allt efni sem tekið er fyrir á námskeiðinu hefur verið vottað af International Coaching Federation sem endurmenntunareiningar sem nýtist þeim sem hafa þegar lokið grunnnámi í markþjálfun. Þeir þátttakendur sem hafa í hyggju að halda áfram og skrá sig í markþjálfanám hjá Profectus fá 1/3 af námskeiðagjöldum þessa námskeiðs í afslátt af markþjálfanáminu ef þeir skrá sig í námið innan 10 daga eftir að námskeiðinu lýkur.

Sérhannað kennslukerfi og stuðningur á netinnu 

Allir nemendur fá aðgang að Tankinum, sérsmíðuðu kennslukerfi Profectus í 6 mánuði eftir að námskeiðinu lýkur. Þú getur kíkt inn í kerfið með því að smella HÉR. Í kerfinu hafa nemendur aðgang að námsgögnum, verkefnum og öðru stuðningsefni svo sem kennslumyndböndum, fag- og fræðigreinum ásamt öllum verkefnum sem tekin eru fyrir í náminu.

Námskeiðið er fjölþætt

 1. Raunstaða – Í fyrsta hluta er lögð áhersla á að horfast í augu við þann raunveruleika sem þátttakendur búa við í sínu starfi. Bæði er notast við NBI-greiningar og víðtækt sjálfsmat.
 2. 360° hugsun og tilfinningargreind – Í öðrum hluta er farið í 360° hugsun og ávinning þess að öðlast meira umburðarlyndi og skilning á því hvernig aðrir hugsa og bregðast við úr frá sínum „raun“-veruleika. 
 3. Stjórnandinn sem markþjálfi – Í þriðja hluta er kennd markþjálfun og hvernig stjórnandinn getur innleitt hana sem hluta af sínum stjórnunarstíl.

 4. Innleiðing og aðgerðaáætlun – Að lokum eru allir þættirnir samtvinnaðir þar sem þátttakendur fá rými til að móta persónulega aðgerðaáætlun þar sem þeir meta stöðu sína í víðu samhengi og máta hana við þá útkomu sem þeir vilja raungera í sínu starfi. 

Námskeiðið er að talsverðu leiti byggt á bókunum „The Whole Brain Leader - How to transform your leadership by developing yourself and coaching others“ sem Profectus gaf út 2015 og var endurútgefin af hinu virt akademíska bókaforlagi SAGE árið 2018 og bókinni „Hver ertu og hvað viltu“ eftir leiðbeinanda námskeiðsins sem gefin var út af Forlaginu árið 2020. Einnig er stuðst við hin átta skref við innleiðingu breytinga eftir Dr. John Kotter.

Hvað er í þessu fyrir þig?

 • Þú öðlast dýpri sjálfsþekkingu og skilning á mikilvægi þess að færni leiðtogans veltur meira á því hver hann er en því hvað hann gerir.

 • Þú áttar þig á „raunstöðu“ þinni með þeim greiningum sem þú ferð í gegnum áður en námskeiðið hefst.

 • Þú kemur til með að eiga mun auðveldara með að leiða þær fimm kynslóðir sem eru á vinnumarkaðnum í dag.

 • Þú lærir að lesa hvernig fólk hugsar og hvernig þú getur lagað þinn stjórnunarstíl betur að aðstæðum.

 • Þú lærir að tileinka þér 360° hugsun og hvernig þú getur beitt henni til að auka skilvirkni þína og annarra.

 • Þú lærir mikilvægustu hæfnisþætti markþjálfunar og hvernig þeir nýtast þér í hlutverki leiðtogans.

 • Þú lærir að nýta markþjálfunarmódelið OCEAN sem er sérsniðið að stjórnandanum og hlutverki hans.

 • Þú lærir hvernig þú getur leitt af meiri alúðarfestu og talað mannamál í krefjandi aðstæðum þannig að skilaboðin nái í gegn.

 • Þú lærir að nota spurningar í stað svara, djúpa hlustun og jákvæða endurgjöf.

 • Þú lærir hvernig hægt er að nýta markþjálfun til að stuðla að auknu flæði hjá starfsmönnum.

Eftir námskeiðið hafa þátttakendur:

 • Lært leiðir til að byggja sterkari tengsl, og skapa aukið traust og meiri nálægð við samstarfsmenn.

 • Lært að lesa í líkamstjáningu, mismunandi raddbeitingu og fleiri leiðir til að nýta mismunandi tegundir speglunar til framdráttar í samskiptum við bæði innri og ytri viðskiptavini.

 • Öðlast færni í að nota spurningar í stað svara.

 • Lært að stýra samtölum með beinskeyttum og áhrifamiklum spurningum.

 • Lært hvernig persónulegar hughneigðir þeirra hafa áhrif á hvernig þeir eiga samskipti, taka ákvarðanir, leysa vandamál og leiða starfsmenn sína.

 • Lært hvernig hægt er að beita heildarhugsun við ákvarðanatöku og efla öryggi í samskiptum.

 • Lært að aðlaga stjórnunaraðferðir sínar að mismunandi manngerðum.

 • Lært að bera kennsl á vísbendingar um hughneigðir annarra, hvernig þeir hugsa.

 • Öðlast skilning á hæfnisþáttum OCEAN markþjálfunarmódelsins, lykil að hæfnisþáttum sem stjórnendur geta beitt með beinum og óbeinum hætti í sínu starfi til að efla sjálfstraust og bæta tengsl við undirmenn.

 • Lært áhrifaríkar aðferðir til sjálfsskoðunar (e. Reflective Leadership) þar sem þátttakendur læra að greina á milli hvenær þeir eru að fást við beina orsök eigin hegðunar og hvenær vandamálið er afleiða annarra áhrifavalda.

 • Fengið tækifæri til að æfa djúpa hlustun, að hlusta eftir því sem ekki er sagt svo sem tilfinningum, gildum, ótta, áskorunum og viðhorfum viðmælandans.

 • Lært útkomumiðaða hugsun þar sem stöðugri athygli er haldið á lausninni. Lausnamiðuð nálgun stuðlar að skilvirkari framgangi og jákvæðari samskiptum.

 • Lært hvernig hægt er að brúa kynslóðabilið og skilja betur mismunandi gildi, viðhorf og áherslur kynslóðanna.

 • Lært að meta hvenær best sé að segja og hvenær best sé að þegja.

 • Lært að útlista og vinna með sína eigin fortíð, nútíð og framtíð sem leiðtogi.

Verð: 248.000 (10% stgr.afsl.)
Lengd: 25 klst. (5x5 klst.)

Innifalið í námskeiði

Verðmæti kennslugagna er ríflega 100 þús.

 • Bókin „The Whole Brain Leader“ (að verðmæti 4.990.-) eftir Sjoerd de Waal og Ingvar Jónsson (Kennara á námskeiðinu)
 • Bókin „Hver ertu og hvað viltu" (að verðmæti 4.290.-) eftir Ingvar Jónsson (Kennara á námskeiðinu)
 • NBI-8 vídda huggreining (að verðmæti 19.600.-)
 • NBI-8 vídda leiðtogagreining (að verðmæti 19.600.-)
 • IQ-i 2.0 tilfinningargreindargreining (að verðmæti 39.600,-)
 • Ítarlegt sjálfsmat
 • Tilfinningaspjöld, Gildaspjöld, Styrkleikaspjöld og spjöldin 99 kraftmiklar spurningar (að verðmæti 6.720.-)
 • Aðgangur að Tankinum, sérhönnuðu kennslukerfi Profectus á netinu í 6 mánuði (að verðmæti 22.800.-)
 • 20 klst. kennsla með PCC-vottuðum markþjálfa
 • Vönduð námsmappa og annað ítarefni

Leiðbeinendur

Ingvar Jónsson Profectus

Ingvar Jónsson – Alþjóða markaðsfræðingur, MBA, PCC og NBI-Master trainer

Hann er höfundur bókanna:
„The Whole Brain Leader“ (Profectus 2016 og SAGE Publishing 2018),
„Coaching – Bringing out the best“ (Profectus 2016)
„Sigraðu sjálfan þig!“ (2018)
„Hver ertu og hvað viltu“ (Mál og Menning 2020) 
„Brand Visioning Cards“ (BISPUBLISERS 2021) og
„Sigraðu sjálfan þig - aftur og aftur!“ (Mál og Menning 2022)

Ingvar var heiðraður sem einn af 101 áhrifamestu markþjálfum í heimi á World Coaching Congress í febrúar 2020.